نتیجه جستجوی تگ طبیعت

9boxهر نوع متنی رو که بخوای اینجا پیدا می کنی!
جستجوی هشتگ
9box9box
دووستان ببینید، تو طبیعت رفتین اگه بچه هر حیوونی رو دیدید، نزنید زیر بغلتون ببرید بگید مادرش نبود. مادر اکثر حیوونا برای تهیه غذا، بچه شون رو برای مدت کوتاهی ترک می کنن بعد برمیگردن. با این کار زندگیش نابود می شه، در بهترین حالت باید تا آخر عمر در اسارت زندگی کنه
0
0
0
0

گزارش تخلف

9box9box
اگه بیکار باشی و بری تو طبیعت بخوابی گنجشکا بیدارت میکنن
بری تو شهر بخاطر وانتیا بیدار میشی
بری خونه صدای جارو برقی نمیذاره بخوابی
اونوقت اگه 8 صبح کلاس داشته باشی بمب هیروشیما هم نمیتونه بیدارت کنه
0
0
0
0

گزارش تخلف