9box
بابام میگه کانال چیه؟ میگم همون گروهه ولی فقط یارو میتونه حرف بزنه شما نمیتونین چیزی بگین. میگه یکی از اینا برای منم بزن اون تو باهات حرف بزنم

نظر : 0
ارسال نظر

جهت ارسال نظر وارد سایت شوید

لیست نظر ها