نتیجه جستجوی تگ مکالمه_تلفنی

9boxهر نوع متنی رو که بخوای اینجا پیدا می کنی!
جستجوی هشتگ
9box9box
اولین مکالمه تلفنی من و بابام که بیشتر از یک دقیقه طول کشید امروز بود که میخواست شماره کارتشو واسم بخونه تا من یادداشت کنم.
0
0
0
0

گزارش تخلف