نتیجه جستجوی تگ نقاش

9boxهر نوع متنی رو که بخوای اینجا پیدا می کنی!
جستجوی هشتگ
9box9box
‏پابلو پیکاسو نقاش معروف در خاطرات خودش گفته:
مادرم بهم میگفت اگر سرباز شدی مطمئن باش روزی ژنرال میشی
اگر راهب شدی روزی پاپ خواهی شد،
در عوض من یک نقاش بودم و پیکاسو شدم.
0
0
0
0

گزارش تخلف

9box9box
الزاماً هرکی دوربین میخره عکاس نیست!
الزاماً هرکی مینویسه نویسنده نیست!
الزاماً هرکی بوم نقاشی داره نقاش نیست!
الزاماً هرکی آدمِ، انسان نیست
0
0
0
0

گزارش تخلف

9box9box
‏بنده برعکس اکثر نقاشان بزرگ بعد از مرگم ارزش آثارم رو نمیفهمن، بلکه بعد از آثارم ارزش مرگمو میفهمن.
0
0
0
0

گزارش تخلف

9box9box
نقاشه اومده بود خونمون رنگ آبیو نشون میداد میگفت این سبز تیره رو بزنم خیلی قشنگ میشه.
قشنگ مثل اینه که بری چشم پزشکی، دکتره کور باشه.
0
0
0
0

گزارش تخلف

9box9box
‏ناصر الدین شاه عاشق کتاب بود ، اگر کتابدار بود شاید انسان خوبتری می شد، یزید شاعر چیره دستی بود، هیتلر نقاش بود، آدم ها در جاهای اشتباه فاجعه درست می کنند.
0
0
0
0

گزارش تخلف