نتیجه جستجوی تگ کارنامه‌

9boxهر نوع متنی رو که بخوای اینجا پیدا می کنی!
جستجوی هشتگ
9box9box
امسال برای کارنامه‌ی دبستانیا به جای عالی و خوب و... باید بنویسن عزیزم امسال که فرصت نشد باهات آشنا شیم سال بعد انشاالله. 😂
0
0
0
0

گزارش تخلف

9box9box
اگه تو دانشگاه هم میگفتن کارنامه‌هاتون رو بدید باباهاتون امضا کنن من شیش‌ترمه دکترا میگرفتم
0
0
0
0

گزارش تخلف

9box9box
‏دختر متولد ۸۴ استوری گذاشته
خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من!
والا هرچی فکر میکنم بجز معدل کارنامه‌ش هیچ راز بزرگ دیگه ای نمیتونه داشته باشه
0
0
0
0

گزارش تخلف